• Omogen vete

Vår vision

Att bevara Råbelöf Gods som en ekonomiskt stark verksamhet, som kan generera den avkastning som motsvarar en konkurrenskraftig förräntning av fast egendom.

Att Råbelöfs Gods utvecklar sitt affärsunderlag och att dess företag ständigt har potential att vara betydande verksamheter inom jord- och skogsbrukssektorn.

Att bevara de natur- och kulturvärden som förvaltas av Råbelöfs Gods så de inte förfaller eller försvinner.

Att Råbelöfs Gods agerar som en ansvarsfull, trovärdig, respektabel, korrekt och laglig verksamhet gentemot människor, miljö, djur och omvärld. Till myndigheter, handelspartners, kreditgivare och andra samarbetspartneras ska Råbelöfs Gods ha ett affärsmässigt förhållande.

Att Råbelöfs Gods utvecklar och underhåller goda arbetsplatser, där medarbetare genom en öppen dialog utvecklas, samt genom information, vidareutbildning och delegerat ansvar får ett naturligt medansvar för Råbelöfs Gods olika verksamheter, målsättningar och ekonomi.

Att Råbelöfs Gods tar ansvar inför klimatförändringar och strävar efter hållbarhet genom aktiv minimering av energiförbrukning, genom användande av alternativa, förnybara energikällor och genom att utveckla hållbara metoder för jord- och skogsbruk samt djurhållning.