Vindkraft och bränsleflis


En vindkraftpark
med fem verk och en sammanlagd produktion av bortåt 23 miljoner kWh per år är i drift sedan 2009 på Råbelöfs mark. Parken ägs av Arise Windpower AB, men projektet utvecklades av Råbelöf. Turbinerna kommer från Vestas, är av typ V-90 och har monterats på 80 m höga torn.

Ytterligare verk kan komma att bli aktuellt.

Bränsleflis är en allt viktigare produkt från Råbelöfs skogsbruk. Under år 2014 såldes cirka 5000 kbm bränsleflis.

Biogas skulle kunna produceras från de 25 000 ton gödsel Råbelöfs djurstallar årligen producerar. Vad som saknas är lokal efterfrågan, beroende på att Kristianstad saknar anknytning till det nationella gasnätet.