600 suggor ger 15 000 grisar årligen

Grisproduktionen inom Råbelöfs Godsförvaltning baseras på 600 suggor och 4 200 slaktsvinsplatser där årligen cirka 13 000 slaktsvin produceras integrerat. Till det tillkommer försäljning av 2000 smågrisar.

Stallarna är moderna, de gamla slaktsvinstallarna med 2 100 platser renoverades under 1998-99. Ett helt nytt sugg- och smågrisstall för 600 suggor togs i bruk under våren 2004. Ett nytt slaktsvinstall med 2100 platser, är i drift sedan april 2009.

Suggstallarna är inredda med s k enhetsboxar där smågrisarna stannar från grisning till cirka 28 kg vikt, då de förs över till slaktsvinstallarna eller försäljs som smågrisar.

Grisarna levereras till Scans slakteri i Kristianstad. Transportavståndet är cirka åtta km.

Både sugg- och slaktsvinstallarna har genomgående blötutfordring, golvvärme och dimspridning.

Fodret köps från KLF och Svenska Foder. Drank från bränneriet i Nöbbelöv ingår också i foderstaten för slaktsvinen.

Råbelöfs grisar utmärks av mycket god hälsostatus. Grisproduktionen är Sigill-certifierad. Andelen veterinäranmärkningar på slakteri är bara hälften mot genomsnittet. 

 

Grisproduktionen inom Råbelöfs Godsförvaltning baseras på 600 suggor och 4 200 slaktsvinsplatser där årligen cirka 13 000 slaktsvin produceras integrerat. Till det tillkommer försäljning av 2000 smågrisar.