800 suggor ger 23 000 grisar årligen

Grisstallarna på Råbelöfs Gods har under 2019 och 2020 tillbyggts, kompletterats och förbättras.

Grisuppfödningen bedrivs integrerat och baseras från och med våren 2020 på 800 suggor och 7 000 slaktsvinsplatser.

Grisning sker varje vecka i ett system med 22 grupper. Det ger en årlig produktion av omkring 23 000 slaktsvin. 

Suggstallarna är inredda med enhetsboxar, där smågrisarna stannar från grisning till uppemot 30 kg vikt. Därefter förs de över till slaktsvinsstallarna, eller säljs som smågrisar.

Grisarna levereras till Scans slakteri i Kristianstad. Transportavståndet är cirka åtta kilometer.

Utfodringen baseras på inköpt färdigfoder och drank som distribueras i blötfoderanläggningar.

Samtliga stallar har golvvärme och dimspridning.

Grisproduktionen är Sigill-certifierad. Smittskydd prioriteras alltid högt.