Råbelöfs slott byggt 1637


Råbelöfs slott uppfördes 1637 av den dåvarande ägaren Christoffer Ulfeld, som 1616 köpte gården av släkten Bille.

Enligt en bild från 1680 ingick byggnaden då i en kringbyggd och befäst gård. Huvudbyggnaden var under den perioden längre och försedd med en vinkelbyggnad.

Hela gården brann 1782 och skadades svårt. Det dröjde flera decennier innan huvudbyggnaden återuppbyggdes och då skedde det bara delvis.

Från 1850 finns en bild som visar den nuvarande raka byggnaden, men utan den dubbla huskropp och de två torn som i dag skjuter ut från byggnadens västra sida. Dessa element tillkom vid en tillbyggnad som utfördes på 1890-talet efter ritningar av Helgo Zettervall.

År 1950 kom slottet att åter bli föremål för en stor ombyggnad. Arkitekten Leon Nilsson stod för ritningsarbetet, som medförde att en del av Zettervalls dekorationer försvann samt att huvudingången flyttades från slottets västra sida till dess östra.

I parken väster om slottet finns en vallgrav runt en holme, som tidigare varit befäst. Under belägringen av Kristianstad 1676–1678 kom den att tjäna som förläggning för Karl XIs stab. 

Slottet används idag som familjebostad och för möten, representation och personalarrangemang. Byggnaden omfattar cirka 1 200 kvm, fördelade på fyra plan.