• Höstraps
Modernt lantbruk i historisk miljö


Råbelöfs Gods strax utanför Kristianstad bedriver växtodling, djurhållning, skogsbruk, jakt och bostadsuthyrning. Gården har anor från 1400-talet och ligger på mark som odlats i tusentals år. 

Växtodlingen, som är Råbelöfs Gods största verksamhetsgren, bedrivs i samarbete med Karsholms Gods och Ströö Gård i ett gemensamt handelsbolag. Totalt disponerar de tre gårdarna 2500 ha åkermark, varav Råbelöfs andel uppgår till 1500 ha. På åkermarken odlas vete, korn, råg, raps, sockerbetor och vall.

Råbelöf har en total areal på 4400 ha. Utöver åkermarken på 1500 ha består gården också av 2000 ha skog och 500 ha betesmark.

I skogen växer främst barrträd, men också mycket bok och ek. Den del av skogen som kallas för Balsberget är naturreservat. Här finns en fantastisk flora och fauna och en stor kalkstensgrotta med spännande historia.

Råbelöfs Gods har en stor och modern anläggning för grisproduktion med 600 suggor och 14000 producerade grisar per år. På betesmarken går 7500 köttkor, främst av rasen Angus, i ranchdrift.

Husbeståndet består av 70 bostäder i olika storlekar, främst helårsbostäder men också flera sommar- och fritidstorp. På Råbelöf finns en liten medeltidskyrka som är en populär dop- och bröllopskyrka. I Råbelöfs Slott, som byggdes 1637, bor familjen Murray, som är innehavare av gården sedan 2010.

Totalt arbetar 25 personer på godset, inklusive de som är anställda i handelsbolaget.  

Läs mer om Råbelöfs historia och olika verksamhetsgrenar under flikarna överst på sidan.