• Sunset
Modernt lantbruk i historisk miljö


Råbelöfs Gods strax utanför Kristianstad bedriver växtodling, djurhållning, skogsbruk, jakt och bostadsuthyrning. Gården har anor från 1400-talet och ligger på mark som odlats i tusentals år. 

Växtodlingen, som är Råbelöfs Gods största verksamhetsgren, bedrivs inom handelsbolaget Råbelöf Ströö Karsholm HB. Totalt disponerar gårdarna som ingår i bolaget ca 2 500 ha åkermark, varav Råbelöfs andel uppgår till ca 1 500 ha. På åkermarken odlas vete, korn, råg, raps och vall.

Råbelöfs Gods har en total areal på ca 4 600 ha. Utöver åkermarken på mer än 1 500 ha består gården också av ca 2 000 ha skog, ca 500 ha betesmark och ca 600 ha vatten, tomter och annan mark.

I skogen växer främst barrträd, men också mycket bok och ek. Den del av skogen som heter Balsberget är naturreservat. Här finns en fantastisk flora och fauna och en stor kalkstensgrotta med spännande historia.

Råbelöfs Gods har en stor och modern anläggning för grisproduktion med 800 suggor och 23 000 producerade grisar per år. På betesmarken går köttkor, främst av rasenrna Angus och Simmental, i ranchdrift. Besättningen omfattar ca 800 kreatur.

Husbeståndet består av ett 70-tal bostäder i olika storlekar, främst helårsbostäder men också ett antal enklare fritidstorp. På Råbelöf finns en liten medeltidskyrka som är en populär dop- och bröllopskyrka. Råbelöfs slott byggdes 1637 och används idag huvudsakligen som bostad, men också för personalarrangemang och interna möten. 

Totalt arbetar omkring 25 personer på godset (varierar beroende på årstid), inklusive de som är anställda i handelsbolaget.  

Läs mer om Råbelöfs historia och olika verksamhetsgrenar under flikarna överst på sidan.