350 köttkor i ranchdrift

På Råbelöfs Gods cirka 500 hektar betesmark bedrivs ranchdrift med nötkreatur av köttraser. Verksamheten startades när mjölkproduktionen på Råbelöfs Gods avvecklades 2012.

Besättningen i ranchdriften består av 350 kor plus rekrytering, vilket ger en sammanlagd storlek på ca 800 kreatur.

Rasen Aberdeen Angus är bärande element i besättningen, eftersom rasen kan hålla bra produktivitet i ranchdrift och samtidigt producera en bra köttkvalitet på den ogödslade naturbetesmarken som godset förfogar över. 

Rasen Simmental ingår också i aveln för att få positiva korsningseffekter på mjölk- och köttproduktionen.

Djuren ska i första hand leva på bete. Ensilage utfordras som fullfoder i höhäck vintertid på öppet fält. Korna kalvar ute.

Besättningen har på grund av utedriften en mycket bra hälsostatus.

Två heltidsanställda sköter Råbelöfs ranchdrift.

Försäljning av kött sker via Scan som naturbeteskött. 

 


Köttkor i ranchdrift, betande på Råbelöfs Gods naturbetesmark