750 köttkor i ranchdriftEn mycket gammal tradition på Råbelöf bröts när mjölkproduktionen av lönsamhetsskäl upphörde i december 2012. Ny produktion med köttdjur i ranchdrift, betande på Råbelöfs och Odersbergas cirka 500 hektar naturbetesmark varav 80 hektar naturreservat, påbörjades samtidigt som mjöljkproduktionen avvecklades.

Kor och kvigor av korsningsraser inköptes hösten 2012. Angustjurar är blivande faderras för att man på sikt ska uppnå den köttkvalitet den rasen står för. Antalet betesdjur uppgår 2017 till cirka 750.

Sedan gammalt var mjölkproduktionen inom Råbelöfs Godsförvaltning AB av stor omfattning. Kvigor föddes upp för egen rekrytering eller försäljning. Tjurkalvarna såldes vidare för köttproduktion. 

Mjölkningen skedde de senaste 10 åren i fyra mjölkningsrobotar av typ DeLaval VMS. Kostallet, som var en sensation när det invigdes 1965, var av typen lösdrift med 270 liggbås. Det hade spaltgolv med underliggande gödselbassänger.

 

Produktion med köttdjur i ranchdrift, betande på Råbelöfs och Odersbergas cirka 500 hektar naturbetesmark varav 80 hektar naturreservat påbörjades 2012.