Skåneloppet och Sveriges Grand Prix 
för motorcyklar och bilar

Skåneloppet för motorcyklar och Sveriges Grand Prix för sportvagnar i Kristianstad har ett litet museum i Råbelöfs Gods gamla fruktpackeri. Museet bygger på Rickard Bruzelius samlingar.

På Råbelöfsbanan kördes åren 1955, 1956 och 1957 VM för sportvagnar samt 1959 och 1961 VM för motorcyklar.

Motorcykellopp arrangerades från tidigt 1950-tal och mellan 20.000 och 80.000 åskådare samlades under åren 1952 till 1961 för att följa den intensiva kampen förarna emellan. 

Sverige hade aldrig tidigare haft motortävlingar av den digniteten. Än i dag är loppen på Råbelöf kända i motorkretsar över hela världen. 

Numera finns även en förening, Grand Prix Museet Råbelöv Kristianstad, som har till uppgift att stödja och bevara minnet av tävlingarna och Rickard Bruzelius unika samlingar.

Föreningen ordnar även träffar och utställningar.

Läs mer på museets hemsida och på facebook.