Arbetsledning i Råbelöfsföretagen


Erik Baeksted

VD i Råbelöfs Fideikommiss AB och 
Råbelöfs Godsförvaltning AB.
Firmatecknare och operativt ansvarig i
Råbelöf Ströö Karsholm Handelsbolag.
Epost: erik.baeksted@rabelof.se
Mobill: 070-5703380

Göran Persson
Inspektor i Råbelöfs Godsförvaltning AB och
driftledare i Råbelöf Ströö Karsholm Handelsbolag
Epost: goran.persson@rabelof.se
Mobil: 0705-704300


För kontaktinformation till de olika verksamhetscheferna, klicka här.


Råbelöfsföretagen
 följer svensk kod för bolagsstyrning, med det undantaget att ingen styrelseledamot är extern.


Delägare i Råbelöf Ströö Karsholm Handelsbolag


Carl-Fredrik Grönhagen, Rålambsdal
Mobil: 070-493 14 80, epost: cf.gronhagen@mannersons.se

Gustaf Grönhagen, Adinal
Mobil: 072-145 47 97, epost: gustaf@gronhagen.se

William Hamilton, Ströö Gård
Mobil: 070-557 41 80, epost:hamilton.wille@gmail.com

Råbelöfs Godsförvaltning AB
Kontaktperson: Erik Baeksted
Epost: erik.baeksted@rabelof.se
Mobill: 070-5703380

Frederik Treschow, Karsholms Gods
Mobil: 073-520 00 07, epost: frederik@karsholm.se