Arbetsledning i Råbelöfsföretagen


Erik Baeksted

VD i Råbelöfs Fideikommis AB och 
Råbelöfs Godsförvaltning AB.
Firmatecknare och operativt ansvarig i
Råbelöf Ströö Karsholm Handelsbolag.
Epost: erik.baeksted@rabelof.se
Mobill: 070-5703380

Göran Persson
Inspektor i Råbelöfs Godsförvaltning och
driftledarfe i Råbelöf Ströö Karsholm Handelsbolag
Epost: goran.persson@rabelof.se
Mobil: 0705-704300


För kontaktinformation till de olika verksamhetscheferna, klicka här.


Råbelöfsföretagen
 följer svensk kod för bolagsstyrning, med det undantaget att ingen styrelseledamot är extern.


Delägare i Råbelöf Ströö Karsholm Handelsbolag


Johan Murray, Råbelöfs Gods 
Mobil: 070-6630495, epost: johan.murray@rabelof.se

William Hamilton, Ströö Gård
Mobil: 070-5574180, epost:hamilton.wille@gmail.com

Frederik Treschow, Karsholms Gods
Mobil: 073-5200007, epost: frederik@karsholm.se 

Carl-Fredrik Grönhagen, Rålambsdal
Mobil: 070-4931480, epost: cf.gronhagen@mannersons.se