Medeltidskänsla i kyrka från 1200-talet


Råbelöfs kyrka är sannolikt byggd på 1200-talet. Kor och vapenhus tillkom på 1400-talet. Det ursprungliga kyrkorummet är intakt från medeltiden. Inga valv är slagna, innertaket är grova plankor på grovt dimensionerat bjälklag. Ett valv som slogs på 1400-talet i koret är rivet.

Kyrkan var församlingskyrka i Råbelöfs församling fram till 1835. När församlingen då slogs samman med Fjälkestads såldes kyrkan till Råbelöfs Gods som kom att använda den som spannmålsmagasin.

1927 restaurerades kyrkan av godsägare Gilbert Kennedy och återställdes då som gudstjänstlokal.

Kyrkan är tillåten för 130 personer. Där hålls omkring fem gudstjänster om året, arrangerade av Nosaby församling.

Råbelöfs kyrka är även en populär bröllops- och dopkyrka. Den används också emellanåt för högtidssammankomster och konserter. 

 

 

För bröllop, dop och begravning sker bokning hos Nosaby församling,
tel 044 - 19 09 70. För andra arrangemang sker bokning hos
Råbelöfs Godsförvaltning AB, tel 044-75440.