Medeltidskänsla i Råbelöfs kyrka

Råbelöfs kyrka ligger vackert belägen på Råbelöfs Gods, med utsikt över åkrar, Råbelövssjön och Balsberget.
Kyrkan är sannolikt byggd i början av 1200-talet och medeltidskänslan är fortfaranade påtaglig i det spartanska men stilrena och vackra kyrkorummet.

Kor och vapenhus tillkom på 1400-talet. Inga valv är slagna, innertaket är grova plankor på grovt dimensionerat bjälklag.

Kyrkan var församlingskyrka i Råbelöfs församling fram till 1835. När församlingen då slogs samman med Fjälkestads såldes kyrkan till Råbelöfs Gods, som kom att använda den som spannmålsmagasin i nästan hundra år.

I anslutning till kyrkan finns en mindre gravplats, där främst tidigare innehavare av Råbelöfs Gods ligger begravda.

1927 restaurerades kyrkan och återställdes som gudstjänstlokal. Ytterligare färändringar och förbättringar har gjorts därefter, bland annat har en intilliggande klockstapel uppförts och en orgelläktare byggts. Kyrkan är i dag utrustad med modern teknik för ljud och musik, inklusive utrustning för hörslinga.

Kyrkan är godkänd för 130 personer. Det hålls en handfull gudstjänster om året, arrangerade av Nosaby församling i samråd med Råbelöfs Gods. 

Råbelöfs kyrka är en populär bröllops- och dopkyrka, framförallt under sommarhalvåret. Kyrkan används också emellanåt för musikarrangemang. Bokning av förrättning görs hos Nosaby församling, tel 044 -190970. För andra eventuella arrangemang sker bokning hos Råbelöfs Godsförvaltning AB, tel 044-75440.