Kultur & Miljö

Efter det att inlandsisen dragit sig tillbaka från Nordostskåne för cirka 11 000 år sedan blev Råbelöfs marker befolkade. Gården är belägen på en låg ås som sluttar ner mot Råbelöfssjön på den ena sidan och mot Helgeån på den andra. Åsens torra och lätta jord gav goda boplatser, på de leriga strandängarna betade villebråd, i sjön och ån fanns fisk. Tusentals redskap och andra föremål från sten-, brons- och järnåldern har plöjts upp på åkrarna. Rolfshögarna, överst till höger, anses vara kungagravar från bronsåldern. Råbelöfs kyrka, ursprungligen sockenkyrka i Råbelöfs socken, är sannolikt byggd på 1200-talet. Detta betyder att det vid denna tid måste funnits en by vid dagens Råbelöf. I Fjälkestad, tre kilometer norr om Råbelöf, finns också en medeltidskyrka.