Varierande jakt i vacker natur


Långsiktig jaktförvaltning, en fin jaktupplevelse, aktiv vård av viltstammarna och en stor omsorg om naturen och allmänheten utmärker jakten på Råbelöfs Gods.

Här finns en stor viltstam och en vacker och omväxlande natur av mycket varierande karaktär. Alla klövviltsorterna förutom kronhjort finns representerade på Råbelöfs mark.

Jakten är utarrenderad till fem större och två mindre jaktlag. Den omväxlande terrängen - en mosaik av skog, betesmark och åkermark - ger en stor naturupplevelse under jakt.

Området gränsar till Helgeån i väst och Råbelövssjön i öst, vilket även ger goda möjligheter till jakt på sjöfågel.

All jakt utarrenderas enbart femårskontrakt till stabila jaktlag med upp till max 15 medlemmar. Stor vikt läggs vid långsiktig och uthållig viltvård.

Jaktupplevelsen på Råbelöfs Gods förhöjs av att det också finns två rustika jaktstugor med övernattningsmöjligheter, och med intilliggande slakt- och kylrumsfaciliteter.

Vid intresse eller frågor om jakt på Råbelöfs Gods, kontakta Erik Baeksted på epost erik.baeksted@rabelof.se eller mobil 070-570 33 80.
På Råbelöfs Gods finns i princip alla klövviltssorter representerade.