Halm värmer bostäder och verksamhet

Halmeldad fjärrvärme förser bland annat 20 egna bostäder, ekonomibyggnader, Råbelöfs skola, kontorsbyggnad, Råbelöfs slott med energi för uppvärmning.

Extern försäljning av värme, t ex till Balsby eller Kristianstad, är en utvecklingsmöjlighet.

Bilden visar halmmatare och halmrivare för fjärrvärmen. Den panna som används har levererats av Lin-Ka i Danmark och har effekten 800 kW. 600 ton halm ersätter cirka 200 kbm eldningsolja. Halmaskan återförs till åkermarken.

Till etableringen av Råbelöfs fjärrvärmesystem har bidrag erhållits från landsbygdsprogrammet.