• Tre tröskor

Råbelöfsföretagen

Råbelöfs Fideikommiss AB äger mark, hus och fasta anläggningarna inom godset, totalt cirka 4 500 hektar och 200 byggnader. Råbelöfs Godsförvaltning AB är arrendator av marken och hela anläggningen och sköter driften i samtliga verksamhetsgrenar. Företagen bedriver växtodling, köttdjursuppfödning (nöt och svin), skogsbruk, jakt och uthyrningsverksamhet av ett 70-tal bostäder. 

Ägare till Råbelöfs Fideikommiss AB och Råbelöfs Godsförvaltning är Råbelöf Hoding AB, som i sin tur ägs av Johan Murray. Till arealen som arrenderas och brukas av Råbelöfs Gods hör också Äsperöds gård, Norregård samt åkermark i Torseke och Tvedefält - sammanlagt cirka 170 ha som ägs privat av Johan Murray.

Bolagen följer svensk kod för bolagsstyrning med det undantaget att ingen styrelseledamot är extern. VD för Råbelöfs Fideikommis AB och Råbelöfs Godsförvaltning AB är Erik Baeksted Jörgensen. Råbelöfsföretagen har gemensam styrelse.

Växtodlingen på sammanlagt 2 500 ha bedrivs inom handelsbolaget Råbelöf Ströö Karsholm HB, som brukar mark tillhörig Råbelöfs Gods, Karsholms Gods, Ströö Gård, Rålambsdal och Adinal. Läs mer under Lantbruk --> Växtodling. Råbelöfs Gods ägarandel av handelsbolaget är cirka 60%.