• Tre tröskor

Råbelöfsföretagen

Råbelöfs Fideikommiss AB och Råbelöfs Godsförvaltning AB ägs av Råbelöf Holding AB.

Råbelöfs Fideikommiss AB äger mark (cirka 4 400 hektar), hus och fasta anläggningar. Råbelöfs Godsförvaltning AB är arrendator av alla mark och sköter driften. Företagen bedriver växtodling, köttdjursuppfödning (nöt och svin), skogsbruk, jakt och uthyrningsverksamhet av ett 70-tal bostäder.

Växtodlingen på sammanlagt 2 500 ha bedrivs inom handelsbolaget Råbelöf Ströö Karsholm HB (Råbelöfs Gods, Karsholms Gods, Ströö Gård, Rålambsdal och Adinal). Till arealen som arrenderas och brukas av Råbelöfs Gods hör också Äsperöds gård (70 hektar), Norregård (30 ha) samt cirka 30 ha i Torseke.

Råbelöfsföretagen har gemensam styrelse. Bolagen följer svensk kod för bolagsstyrning med det undantaget att ingen styrelseledamot är extern. 

VD för Råbelöfs Fideikommis AB och Råbelöfs Godsförvaltning AB är Erik Baeksted Jörgensen. Ägare till Råbelöf Holding AB är Johan Murray.