• Tre tröskor

Råbelöfsföretagen

Råbelöfs Fideikommiss AB och Råbelöfs Godsförvaltning AB ägs av holdingbolaget Råbelöf Holding AB.

Råbelöfs Fideikommiss AB äger mark (cirka 4.400 hektar), hus och fasta anläggningar och Råbelöfs Godsförvaltning AB är arrendator och sköter driften. Företagen bedriver växtodling, köttdjursuppfödning (nöt och svin), skogsbruk, jakt och uthyrningsverksamhet av totalt 70 bostäder.

Växtodlingen på sammanlagt 2500 ha bedrivs med Ströö Gård och Karsholms Gods inom det gemensamt ägda bolaget Råbelöf Ströö Karsholm HB (RSK HB). Till arealen som hanteras av Råbelöfs Gods hör också Äsperöds gård (70 hektar), Norregård (30 ha) samt cirka 30 ha i Torseke.

Råbelöfsföretagen har gemensam styrelse. Bolagen följer svensk kod för bolagsstyrning med det undantaget att ingen styrelseledamot är extern. 


VD för Råbelöfs Fideikommis AB och Råbelöfs Godsförvaltning AB är Erik Baeksted Jörgensen.