70 bostäder i god standard
 

Råbelöfs Godsförvaltning har ett 70-tal bostäder för uthyrning, fördelat på cirka 50 åretruntbostäder och 20 fritidshus. En skola och några verksamhetslokaler ingår också i hyresbeståndet.

Åretruntbostäderna har modern standard och har olika storlekar mellan ca 50 och 250 kvm. De flesta ligger i tvåfamiljshus, 28 bostäder har fjärrvärme medan tolv värms med jordvärme och värmepump. Flertalet har garage, många har gång- eller cykelavstånd till busshållplats.

Fritidshusen är i allmänhet före detta torp- eller arrendeställen. De har i de flesta fall egen brunn och avlopp via trekammarbrunn. Många hus är nyrenoverade och bostadsbeståndet är överlag i mycket gott skick.

Exempel på bostäder för uthyrning i bildspelet!

----------------------------------------------------------------------------------

För mer info kontakta Erik Baeksted på epost: erik.baeksted@rabelof.se eller tel: 070-5703380