Balsberget – strövområde med bok-
och barrskog, utsikt och grotta


Balsberget ca 3 km norr om Råbelöfs gård är ett populärt strövområde. Har finns olika naturtyper – lövskog (huvudsakligen bok), granskog och flera bestånd av lärk. Dessutom finns sumpskog med bland annat al längs Råbelöfssjön och i våtmarker.

Större delen av Balsberget är naturreservat (290 ha) och därmed förbjuden mark för bilkörning, lös hund, övernattning i tält och eldning, något som gäller hela året.

Ett rikt djurliv kännetecknar Balsberget. Där strövar älg, dovhjort, rådjur och vildsvin omkring. Den som är intresserad av insekter kan också finna ett antal ovanliga arter. Växtlivet är rikt. Inte minst vårarna ger fina upplevelser.

Omkring 1 maj slår bokskogen ut. Och vid samma tidpunkt blommar vitsippor i stor mängd. Men också blå- och gulsippa lyser upp backarna. Framåt hösten gäller det att se kantarellerna bland de gula löven. Karl Johan förekommer relativt rikligt, trattkantarellen finns i stor mängd.

Balsberget är backigt. Stränderna vid sjön ligger ca 2 m över havsnivån, utsikten på ca 92 m över havet. Med utgångspunkt från parkeringsplatsen finns motionsslingor som beroende på höjdskillnaderna kan kännas ganska krävande.

I Balsberget finns också en av Sveriges största naturliga grottor. Den är hemvist för flera rödlistade fladdermusarter. Tillträde är därför förbjudet vintertid från 15 oktober till den 15 april. Övriga årstider kan nyckel hämtas från Råbelöfs godskontor, tel 044 75440. Den öppna delen av grottan har två större salar, sidogångar och en underjordisk bäck. Den ligger i ett kalkstenslager, som urholkats av vatten. Läs mer om grottan!