Balsbergets naturreservat


Naturreservatet Balsberget ca tre kilometer norr om Råbelöfs Gods är ett populärt utflykts- och strövområde.

Här finns olika naturtyper – lövskog (huvudsakligen bok), granskog och flera bestånd av lärk. 

Balsberget kännetecknas också av ett rikt djurliv med bland annat dovhjort, rådjur och vildsvin (och ibland även älg). Den som är intresserad av insekter kan också finna ett antal ovanliga arter. Växtlivet är rikt. Inte minst vårarna ger fina upplevelser.

Omkring 1 maj slår bokskogen ut. Och vid samma tidpunkt blommar vitsippor i stor mängd, men också blå- och gulsippa lyser upp backarna.

På hösten finns det gott om svamp i vissa delar av skogen. Karl Johan förekommer relativt rikligt, trattkantarell finns i stor mängd.

Balsberget är backigt. Stränderna vid sjön ligger ca två meter över havsnivån, utsikten på ca 92 meter över havet.

Med utgångspunkt från parkeringsplatsen finns flera motionsslingor, vissa ganska krävande på grund av höjdskillnaderna.

På toppen av Balsberget finns en utsiktplats från vilken man ser hela Kristanstad och klara dagar ända till Åhus vid havet.

Kalkstensgrotta

I Balsberget finns också en av Sveriges största naturliga kalkstensgrottor. Den är hemvist för flera rödlistade fladdermusarter och kan därför inte besökas från 15 oktober till den 15 april.

Övriga årstider kan nyckel hämtas från Råbelöfs godskontor, tel 044-75440.

Den öppna delen av grottan har två större salar, sidogångar och en underjordisk bäck. Den ligger i ett kalkstenslager, som urholkats av vatten. Läs mer om grottan 

Större delen av Balsberget är naturreservat (290 ha). Bilkörning, lös hund, ridning, övernattning i tält och eldning är förbjudet året runt. Det är inte tillåtet att cykla i motionsspåren.