Fjälkestads och Råbelöfs ägarlängd

De första ägarna till Råbelöf (då Fjälkestad) var släkten Krognos, som ägde stora delar av Skåne.


Fjälkestad

1408 Ingeborg Kjeldsdattar Krognos.

1420 Eline Axelsdatter Thott.

1421-1426 Oluf Stigsen "Den rike" Krognos, gift med Eline Axelsdatter Thott.

1447 Sonen Stig Olufsen Krognos.

1461 Stig Olufsens hustru Barbara Thorkildsdatter Brahe.

1486 Sonen Oluf Stigsen Krognos.


Råbelöf

1491 Steen Basse Bille.

1521 Claus Steensen Bille.

1558 Sten Clausen Bille.

1585 Anders Steensen Bille

För första gången såldes Råbelöf, som tidigare gått i arv. Den nya ägaren var en släkting till Billeätten.

1616 Christoffer Knudsen Ulfeld.

1653 Björn Christoffersen Ulfeld.

1658 Margrethe Iversdatter Krabbe, änka efter Björn Ulfeld.

1656 Otte Christoffer Björnsen Ulfeldt.

1663 Ebbe Christofersen Ulfeld.

 

1669 Christiana Ebbesdatter Ulfeld.

1684 Anna Catarina Ebbesdatter Ulfeld, gift Skytte.

1717 Carl Henrik Skytte.

1732 Anna Catarina Ridderschantz, gift von Böhnen.

1748 gjorde Anna Catarina Ridderschantz, fideikommiss av Råbelöf och Oders-berga.

1763 Sofia Christina von Böhnen 1727-1786.

1786 Hedvig Barbro von Böhnen.

1806 Anna Christina von Böhnen, gift von Rosen.

1823 Fredrik Johan Christian von Rosen.

1846 Sofia Christina von Rosen, gift Peijron.

1875 Axel Frans Anton von Böhnen.

1876 Sofia Fransisca von Böhnen.

1877 Celestine von Böhnen, gift Kennedy.

1885 James Thomas Kennedy.

1916 James Gilbert Kennedy.

1946 Sonen till James Gilbert Kennedy, Douglas Gilbert James Kennedy blev den sista fideikommissarien.

2008 John Murray.

2010 Syskonen Caroline Murray Karlsson och Johan Murray.

2014 Johan Murray