Fjälkestads och Råbelöfs ägarlängd

De första ägarna till Råbelöf (då Fjälkestad) var släkten Krognos, som ägde stora delar av Skåne.


Fjälkestad

1408 Ingeborg Kjeldsdattar Krognos

1420 Eline Axelsdatter Thott

1421-1426 Oluf Stigsen "Den rike" Krognos, gift med Eline Axelsdatter Thott

1447 Sonen Stig Olufsen Krognos

1461 Stig Olufsens hustru Barbara Thorkildsdatter Brahe

1486 Sonen Oluf Stigsen Krognos


Råbelöf

1491 Steen Basse Bille

1521 Claus Steensen Bille

1558 Sten Clausen Bille

1585 Anders Steensen Bille

För första gången såldes Råbelöf, som tidigare gått i arv. Den nya ägaren var en släkting till Billeätten

1616 Christoffer Knudsen Ulfeld

1653 Björn Christoffersen Ulfeld

1658 Margrethe Iversdatter Krabbe, änka efter Björn Ulfeld

1656 Otte Christoffer Björnsen Ulfeldt

1663 Ebbe Christofersen Ulfeld

 

1669 Christiana Ebbesdatter Ulfeld

1684 Anna Catarina Ebbesdatter Ulfeld, gift Skytte

1717 Carl Henrik Skytte

1732 Anna Catarina Ridderschantz, gift von Böhnen

1748 gjorde Anna Catarina Ridderschantz, fideikommiss av Råbelöf och Oders-berga

1763 Sofia Christina von Böhnen 1727-1786

1786 Hedvig Barbro von Böhnen

1806 Anna Christina von Böhnen, gift von Rosen

1823 Fredrik Johan Christian von Rosen

1846 Sofia Christina von Rosen, gift Peijron

1875 Axel Frans Anton von Böhnen

1876 Sofia Fransisca von Böhnen

1877 Celestine von Böhnen, gift Kennedy

1885 James Thomas Kennedy

1916 James Gilbert Kennedy

1946 Sonen till James Gilbert Kennedy, Douglas Gilbert James Kennedy blev den sista fideikommissarien

2008 John Murray

2010 Syskonen Caroline Murray Karlsson och Johan Murray

2015 Johan Murray